Ketabkhani Site


در حال حاضر این مسابقه غیر فعال است و شما نمی توانید، به سوالات پاسخ دهید یا پاسخ های قبلی خود را اصلاح کنید.
1- مستغاث کیست؟
 1-کسی که هنگام سختیها و گرفتاریها به او پناه می برند، فریاد رس
 2-کسی که اندوهی سخت و سنگین بر او فرود آمده باشد.
 3-کسی که کاستی و عذاب و سختی و ابتلای در بدن و مال و از این قبیل بر او عارض شود.
 4-کسی که مورد ستم واقع شده و فریاد برمی آورد و دیگران را به یاری می طلبد.
2-  کدام یک معنای مکروب است؟
 1-فرد مضطرب و ترسان
 2-کسی که غم و اندوهی سنگین و سخت او را فرا گرفته است
 3-فرد غمگین و اندوهگین
 4-فردی دچای بیماری سخت
3- در روایتی از امام صادق علیه السلام، امام حسین علیه السلام به چه تعبیر شده اند؟
 1-مکروب و ملهوف که کسی ایشان را زیارت نمی کند مگر اندوهش برطرف می شود
 2-مکروب و مضطر
 3-مکروب و مضطرب
 4-مکروب و اندوهگین
4-    امام باقر علیه السلام مصداق" مضطر" را که در قرآن ذکر شده است ((امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض))، چه کسی می دانند؟
 1-امام زمان ارواحنا فداه
 2-حضرت سیدالشهدا علیه السلام و اصحابشان
 3-مومنین زمان غیبت
 4-کسانی که امام زمان خود را نمی شناسند
5- واژه فرج چه زمانی به کار می رود؟
 1- زمان اجابت دعای دعاکنندگان
 2-زمان بر طرف شدن بدی
 3- زدوده شدن غم و اندوه انسان زمانی که غم و اندوه سراسر وجود او را فرا گرفته است
 4-همه موارد
6- بر اساس حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله چه چیزی همانند مال انسان است که از آن سوال می شود؟
 1-آبروی انسان که آیا آن را برای آسایش مومنی خرح کرده است یا نه
 2-صله رحم که آیا آن را نیک به جای آورده
 3-نماز انسان که آیا آن را سر وقت انجام داده است
 4-حج که آیا آن را در زمان استطاعت انجام داده است
7- کدامیک از جملات زیر از حضرت علی علیه السلام در مورد کمک به دیگران است؟
 1-سیادت و ریاست ابزار و وسایلی دارد. یکی از ابزار آقائی آنست که به فریاد درماندگان برسی.
 2-اگر به فریاد درمانده ای برسی یا از خاطر پریشان غم زده ای غم بزدائی، کفاره گناهان بس بزرگت را داده ای.
 3-هر کار خوبی خوب است، اما خوبترین آن است که از گرفتاری، رفع گرفتاری کنی.
 4-همه موارد
8- بر اساس روایات زکات قدرت و سلطنت و برترین کارها .... است که انسان توسط آن .... داده است
 1-حکومت بر مردم – کفاره گناهان
 2-رفع گرفتاری از انسان درمانده - دین خود را به اسلام
 3-رفع گرفتاری از انسان درمانده – کفاره گناهان
 4-حکومت بر مردم - دین خود را به اسلام
9- نخستین و اصلی ترین فریادرس خداست که در گرفتاریها و سختیها او را می خوانیم و از او مدد می جوییم. در تمامی این آیات اشاره به این نکته است که خداوند زنگار ناامیدی را از دلها می زداید و روح و ریحان نثار جان خسته آدمیان می کند به جز آیه؟
 1-روم 41
 2-زمر53
 3-بقره 186
 4-نمل 62
10- بر اساس فرمایش امام زین العابدین علیه السلام کدام یک از گناهانی است که موجب نزول بلا بر مردم می شود؟
 1- بی اعتنایی به کسی که گرفتار است و طلب کمک می کند و کسی او را یاری نمی کند.
 2-ضایع کردن امر به معروف و نهی از منکر
 3-پرداخت نکردن خمس و زکات
 4-موارد الف و ب
11- دلیل خوشنودی امام صادق علیه السلام از به حکومت رسیدن یکی از شیعیانشان در اهواز چه بود؟
 1-امکان انجام امور امام به دست ایشان
 2-کارگشایی از امور شیعیان اهل بیت به دست ایشان
 3-قدرت گرفتن اهل بیت در این شهر
 4-همه موارد
12- سزای کسی که ستمی هرچند اندک را بر دوستداران اهل بیت انجام دهد چیست؟
 1-بوی بهشت به مشامش نمی رسد
 2-دوری از اهل بیت
 3-لعنت خدا و ملائک
 4-کثرت گناهان کبیره او
13- به فرموده خدای متعال .... عبادت اوست و هر کس از عبادت او سر باز زند.....
 1-دعا – با خواری و خفت به دوزخ افکنده می شود
 2-دعا – اجابت نمی شود
 3- نماز – اجابت نمی شود
 4- نماز – با خواری و خفت به دوزخ افکنده می شود
14- با توجه به فرمایش خدای متعال که در این کتاب آورده شده، چه کسانی از درگاه قرب خدا رانده می شوند و از فضل و بخشش او به دور هستند؟
 1-عاق والدین
 2-کسانی که به غیر از خدا امید دارند
 3-تارک الصلاه
 4-همه موارد
15- با توجه به مطالب بیان شده تنها ملجا امید و پناه انسانها ............ و باب ورود به این پناهگاه ............. است
 1-خدای متعال – نماز
 2-خدای متعال – دعا
 3-خدای متعال – چهارده معصوم صلوات الله علیهم اجمعین
 4-خدای متعال – ذکر
16- با توجه به مفاهیم کلی کتاب وظیفه ما در عصر غیبت چیست؟
 1-از باب و از طریق امام زمان علیه السلام به پناهگاه الهی پناه ببریم و تنها به خدا و چهارده معصوم امید داشته باشیم
 2-از طریق دعا به درگاه خدا رفع گرفتاری هایمان را از خدا بخواهیم
 3-اهل بیت علیهم السلام راه میان بر رسیدن به حاجات و رفع گرفتاری ها هستند و خدای متعال دوست دارد ما از طریق این بزرگواران به او رجوع کنیم
 4-موارد الف و ج
17- ائمه علیهم السلام برای اجابت و رفع گرفتاری کسانی که به ایشان رجوع می کردند چه کار می کردند؟
 1-با اجرای عادلانه احکام نیاز و گرفتاری مردم را پاسخ می دادند
 2-حتی آبروی خود را برای رفع حاجت مردم گرو می گذاشتند
 3-برای آنها دعا کرده و از خدا طلب رفع گرفتاری می کردند
 4-همه موارد
18- کدام گزینه در مورد اجابت و رفع گرفتاری کسانی که به امام عصر ارواحنا فداه در زمان غیبت رجوع می کنند، صحیح نیست؟
 1-امام زمان علیه السلام همانند سایر امامان پیشین زمانی که فردی از ایشان درخواستی کند برای اجابت وی دعا می کنند.
 2-امام زمان علیه السلام با اینکه در غیبت هستند تنها باب رجوع به خدا بوده و تنها راه ورود به پناهگاه الهی و مستجاب شدن دعاهای هر فردی است
 3-امام زمان علیه السلام به دلیل غیبت نمی تواند شئون امامت همچون گره گشایی را ایفا کنند
 4-امام زمان علیه السلام هم از آبروی خود برای اجابت وی خرج می کنند و هم با اجرای عدالت به داد مظلومی می رسند.
19- بزرگترین غم و اندوه مومن در زمان غیبت چیست؟
 1-دوری و غیبت صاحب و ولی نعمت او
 2-کمی عبادات وی
 3-کثرت گناهان وی
 4-عدم اجرای عدالت
20- کدام عبارت در مورد دعای امام جعفر صادق علیه السلام برای رفع غم و اندوه مومن، صحیح است؟
 1-خواندن آیه الکرسی و معوذتین در پایان این نماز و دعا وارد شده است.
 2-در این دعا خداوند با نامهای" فارج الهم" و" کاشف الغم" و" رحمن الدنیا و الاخره و رحیمهما" مورد خطاب قرار می گیرد و از درگاه الهی عصمت و پاکی و رفع گرفتاری طلب می شود.
 3- قبل از شروع دعا غسل و دو رکعت نماز به درگاه الهی بجا آورد.
 4-همه موارد
21- کدام یک از عبارتهای زیر صحیح نمی باشد؟
 1-در دعای پس از نماز امام زمان از درگاه خداوند برای محمد و آل محمد درود و رحمت می طلبیم و از خدا میخواهیم بوسیله قائم آنان در فرج اهل بیت علیهم السلام تعجیل نماید.
 2-در دعای پس از نماز امام زمان، پیامبر و امیر المومنین را مخاطب قرار می دهیم و از ایشان یاری می جوییم و می دانیم یاری جستن از ایشان در همان راستای یاری خواستن از خداوند است چون آنان کارگزاران خداوند روی زمین اند.
 3-نماز امام زمان علیه السلام دو رکعت است و در هر رکعت هنگام قرائت سوره فاتحه الکتاب آیۀ ((ایاک نعبد و ایاک نستعین)) را صد بار تکرار می کنیم.
 4-در این دعای شریف به حق حضرت موسی بن جعفر از خدا در خواست می کنیم که در تمامی اعضا و جوارحمان عافیت و سلامت ارزانی فرماید.ورود به سایت
رمز عبور را فراموش کرده ام؟
نام کاربری و رمز عبور را فراموش کرده ام؟
ثبت نام نکرده ام؟ ثبت نام!

معرفی کتاب
کانال کتابخوانی در آپارات

کانال من بچه شیعه هستم در آپارات