کنابخوانی

بدانید و برنده باشید

درباره سایت کتابخوانی

این سایت با هدف ترویج کتاب خوانی در سطح جامعه و با استفاده از فن آوری های روز و بستر شبکه جهانی اینترنت راه اندازی شده است. این سایت در نظر دارد با معرفی کتاب، برگزاری مسابقات کتاب خوانی، اهداء کتاب، ارائه خدمات کتاب و کتاب خوانی به تمامی اقشار جامعه از جمله سازمان ها و ارگان ها بستر فرهنگی مناسبی را جهت ارتقاء کتاب خوانی و استفاده صحیح از اینترنت فراهم نماید.

پست الکترونیک: INFO@KETABKHANI.COM